Privacy Policy

Политика за обработка на лични данни

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Тази политика за обработка на лични данни определя процедурата за обработка на лични данни и мерки, гарантиращи сигурността на личните данни на уебсайта https://casinorating-bulgaria.com/ – наричан по -долу администратор на уебсайта.

1.1 Администраторът на уебсайта гарантира зачитане на човешките и граждански права и свободи по време на обработването на лични данни, включително защитата на правата на личен живот, лични и семейни тайни, като най -важната цел и условие за изпълнение на дейностите.

1.2 Тази политика за обработка на лични данни на Администратора на уебсайта (наричана по -долу „Политиката“) се прилага за цялата информация, която администраторът на уебсайта може да получи за посетителите на уебсайта https://casinorating-bulgaria.com/.

2. ОБЩИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В ПОЛИТИКАТА
2.1 Автоматизирана обработка на лични данни – обработка на лични данни с помощта на софтуер;

2.2 Блокиране на лични данни – временно прекратяване на обработването на лични данни (освен когато обработката е необходима за изясняване на лични данни);

2.3 Уебсайт – набор от графични и информационни материали, както и компютърни програми и бази данни, които гарантират тяхната наличност в Интернет на https://casinorating-bulgaria.com/ мрежов адрес;

2.4 Информационна система за лични данни – набор от лични данни, съдържащи се в бази данни, както и информационни технологии и технически средства, осигуряващи обработката на лични данни;

2.5 Анонимизиране на лични данни – дейности, които правят невъзможно да се определи към кой конкретен потребител или друг субект на лични данни принадлежат личните данни, без използването на допълнителна информация;

2.6 Обработка на лични данни – всяка дейност (операция) или набор от дейности (операции), извършвани със или без използването на компютърно оборудване, насочено към лични данни, включително събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране, промяна), търсене, използване, прехвърляне (разпространение, споделяне, достъп), обезличаване, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни;

2.7 Лични данни – всяка информация, пряко или косвено свързана с конкретен или дефиниран потребител на уебсайта;

2.8 Потребител – всеки посетител на уебсайта https://casinorating-bulgaria.com/;

2.9 Прехвърляне на лични данни – дейности, насочени към разкриване на лични данни на конкретно лице или на определен кръг лица;

2.10 Унищожаване на лични данни – всички дейности, водещи до необратимо унищожаване на лични данни с невъзможност за по -нататъшно възстановяване на личните данни в системата и (или) унищожаване на материални носители на лични данни.

2.11 „Бисквитки“, „бисквитки“ – малка част от данни, изпратена от уебсайт и съхранена на компютъра на потребителя. Уеб клиентът или уеб браузърът изпраща бисквитките като HTTP заявка до уеб сървъра всеки път, когато се прави опит за отваряне на съответната уеб страница.

3. АДМИНИСТРАТОРЪТ НА САЙТА МОЖЕ ДА ОБРАБОТИ СЛЕДВАЩИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Събиране и обработване на анонимни данни за посетители (включително „бисквитки“) с помощта на статистически уеб услуги като Google Analytics и други;

3.2. Администраторът на уебсайта събира следните данни:

 • IP адрес;
 • тип и версия на браузъра;
 • Резолюция на екрана;
 • език на браузъра;
 • часова зона;
 • операционна система;
 • тип устройство;
 • имейл адреси, предоставящи такава функционалност, са внедрени на уебсайта.

4. ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
4.1 Цел на обработването на личните данни на потребителя – информиране на потребителя чрез изпращане на имейл; предоставяне на Потребителя на достъп до услуги, информация и / или материали на уебсайта, при условие че тази функционалност е предоставена на уебсайта;

4.2 Администраторът на уебсайта също има право да уведомява потребителя за нови продукти и услуги, специални оферти и различни събития. Винаги можете да се откажете от получаването на реклами, като изпратите на администратора на сайта съобщение, озаглавено „Отказ от известия за нови продукти, услуги и специални оферти“;

4.3 Анонимните данни на потребителите, събрани чрез статистически уебсайтове, се използват за събиране на информация за дейностите на потребителите на уебсайта и за подобряване на качеството на уебсайта и неговото съдържание.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
5.1 Използването на бисквитки е необходимо, за да могат потребителите да използват уебсайтовете и всичките им функции, например достъп до защитени раздели на уебсайта. Ако е необходимо, Потребителят може да блокира или изтрие бисквитки, като промени съответно настройките на браузъра, но Потребителите трябва да имат предвид, че това ще повлияе на правилното функциониране на уебсайтовете.

5.2 Аналитичните бисквитки събират информация за това как Потребителите използват уебсайтове. Те позволяват на администратора на уебсайта да получава информация за това, което интересува потребителите на уебсайтовете, и да прави подходящи подобрения на уебсайтовете. Например „бисквитките“ показват на администратора на уебсайта кои страници се посещават най -често, помагат да се идентифицират трудностите, възникнали при използването на уебсайтовете, и да се оцени ефективността на маркетинга. Благодарение на това Администраторът на уебсайта има възможност да коментира общите тенденции в използването на уебсайта.

5.3 Потребителите могат да коригират използването на бисквитки чрез настройките на браузъра. Ако Потребителят реши да деактивира бисквитките, той все още ще може да използва уебсайтовете, въпреки че някои секции и функции на уебсайтовете няма да работят. Всички браузъри са различни. За да научите как да деактивирате бисквитките в браузъра си, вижте раздела за помощ.

6. ПРАВНИ ПРИЧИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
6.1 Администраторът на уебсайта обработва личните данни на Потребителя само ако те са попълнени и / или изпратени от Потребителя по негова преценка чрез специални формуляри, достъпни на Уебсайта. Попълвайки съответните формуляри и / или изпращайки личните си данни на Администратора на уебсайта, Потребителят се съгласява с настоящата Политика;

6.2 Администраторът на уебсайта обработва анонимни данни на Потребителя, ако те са били разрешени в настройките на браузъра на Потребителя (съхранението на бисквитки и използването на JavaScript технология са активирани).

7. УСЛОВИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕДАВАНЕ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
7.1 Сигурността на личните данни, обработвани от Администратора на уебсайта, се осигурява от прилагането на законови, организационни и технически мерки, необходими за пълно изпълнение на настоящите законови изисквания за защита на личните данни;

7.2 Администраторът на уебсайта гарантира сигурността на личните данни и предприема всички възможни мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп до лични данни;

7.3 Личните данни на Потребителя при никакви обстоятелства няма да бъдат предадени на трети страни, освен когато това се изисква от приложимото законодателство;

7.4 Ако бъдат открити неточности в личните данни, Потребителят може да ги актуализира, като изпрати известие до Администратора на уебсайта;

7.5 Периодът на обработка на лични данни е неограничен. Потребителят може да оттегли съгласието си за обработване на лични данни по всяко време, като изпрати уведомление до Администратора на уебсайта, озаглавено: „Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни“;

7.6 Администраторът на уебсайта предприема следните мерки, за да гарантира сигурността на личните данни на потребителя:

 • Достъпът до информация е ограничен само до служители, които се нуждаят от нея за предоставяне на услуги на Потребителя;
 • Всички служители трябва да подписват споразумения за поверителност;
 • Всички партньори и трети страни, участващи в определени дейности, подписват споразумения за неразкриване и неразкриване на информация за каквито и да било неупълномощени цели;
 • Данните са криптирани с SSL технология, използвайки услуги на трети страни; Данните, получени от
 • Потребителя, се съхраняват в криптирана форма на защитени компютри със защита срещу неоторизиран достъп.

7.7 Тъй като няма напълно надежден начин за защита на информацията в процеса на електронно съхранение, обработка и предаване, Администраторът на уебсайта не гарантира напълно сигурността, въпреки всички усилия на Компанията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1 Потребителят може да получи всяко разяснение относно обработката на личните му данни, като се свърже с Администратора на уебсайта чрез формата за контакт на уебсайта;

8.2 Този документ ще отразява всички промени в политиката за обработка на лични данни. Политиката е валидна за неопределен период, докато не бъде заменена с нова версия;

8.3 Администраторът на уебсайта може да актуализира Политиката за поверителност, за да отразява промените в политиката за данни. В случай на значителни промени в правилата за защита на поверителността като цяло и по -специално в политиката за използване на личните данни на потребителя, Администраторът на уебсайта е длъжен да го информира на текущата страница на уебсайта.